ติดต่อเรา

โทรศัพท์ :

+66 63 956 2663
+66 38 383538 ต่อ 43

ที่อยู่ :

ศูนย์การค้าแหลมทอง บางแสน ช้อปปิ้ง พลาซา
278/2 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130