ข่าวสารและกิจกรรม

มหกรรม OTOP ของดีท้องถิ่นอีสาน

เวลา : 10:30 – 21:00 น.

วันที่ : 12 – 16 กันยายน 2561

ชั้น 1 ศูนย์การค้าแหลมทอง บางแสน

บริจาคโลหิต

เวลา : 11:00 – 18:00 น.

วันที่ : 29 สิงหาคม 2561

ชั้น 3 ศูนย์การค้าแหลมทอง บางแสน

UBON OTOP TO AEC FAIR 2018

มหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน เชื่อมสายสัมพันธ์อาเซียน

22-26 สิงหาคม 2561 ที่ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าแหลมทอง บางแสน

ติดต่อเรา

โทรศัพท์ :

+66 63 956 2663
+66 38 383538 ต่อ 43

ที่อยู่ :

ศูนย์การค้าแหลมทอง บางแสน ช้อปปิ้ง พลาซา
278/2 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130